Ο καθαρισμός του κουφωμάτων (αλουμινίου ή PVC) γίνεται με μαλακό πανί βρεγμένο σε χλιαρό νερό με σαπούνι. Πιο συχνά θα πρέπει να καθαρίζεται η εξωτερική πλευρά και ιδιαίτερα στα σημεία σύνδεσης.

Ο καθαρισμός του κουφωμάτων (αλουμινίου ή PVC) γίνεται με μαλακό πανί βρεγμένο σε χλιαρό νερό με σαπούνι.

Πιο συχνά θα πρέπει να καθαρίζεται η εξωτερική πλευρά και ιδιαίτερα στα σημεία σύνδεσης.

Αποφεύγετε τη χρήση χλωρίου ή άλλων καυστικών υγρών καθαρισμού, όπως και τη χρήση αιχμηρών αντικειμένων. Τέλος, συντηρείστε όσο συχνά χρειάζεται τα εξαρτήματα των κουφωμάτων με απλά λιπαντικά. Έτσι, θα χαίρεστε τα κουφώματά σας για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και αυτά με τη σειρά τους θα λειτουργούν και θα συμπεριφέρονται όπως όταν τοποθετήθηκαν.