Κυρίαρχο παραμένει το «τοις μετρητοίς» στην αγορά ακινήτων, καθώς οι τράπεζες εξακολουθούν να υποχρηματοδοτούν την απόκτηση κατοικίας, αφού άλλωστε η πλειονότητα των ενδιαφερομένων δεν διαθέτει επαρκή πιστοληπτική ικανότητα για την ουσιαστική δανειοδότησή της.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποίησε η Ενωση Μεσιτών Πιστοποιημένων Πραγματογνωμόνων Ελλάδας (ΕΠΠΑ), επί δείγματος 138 συναλλαγών αγοραπωλησίας που έγιναν κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους σε όλη την Ελλάδα, προκύπτει ότι το 84% αυτών έγινε με μετρητά, χωρίς τη συμμετοχή τραπεζικού δανεισμού. Βέβαια, το αντίστοιχο ποσοστό σε προηγούμενη έρευνα της ΕΠΠΑ προ διετίας ήταν 93%, οπότε καταγράφεται μια μικρή έστω βελτίωση.

Δεδομένης της περιορισμένης ρευστότητας, τουλάχιστον από τους Ελληνες αγοραστές, τα ακίνητα που πωλούνται περισσότερο είναι κόστους έως 90.000 ευρώ, όπου συγκεντρώνεται το 72,3% του συνόλου των συναλλαγών. Επιπλέον, το 45% των αγοραπωλησιών αφορούσε ακίνητα επιφάνειας έως 75 τ.μ. Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι το 68% των ακινήτων που πωλήθηκαν αναζητούσε αγοραστή για διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών, ενώ το υπόλοιπο 32% κρίνεται σαφώς πιο περιζήτητο, δεδομένου ότι βρισκόταν υπό καθεστώς πώλησης για περίοδο μικρότερη του εξαμήνου. Σε κάθε περίπτωση, μόλις το 12% των αγοραπωλησιών αφορά νεόδμητη κατασκευή που θα κατοικηθεί για πρώτη φορά.

Με βάση την έρευνα, οι Ελληνες αποτελούν το 74,2% των αγοραστών κατοικιών, ενώ από τους αλλοδαπούς αγοραστές ξεχωρίζουν οι Αλβανοί (7%) και οι Βούλγαροι (6,3%), κατά κύριο λόγο μόνιμοι κάτοικοι στην Ελλάδα, που αγόρασαν ακίνητα μέχρι 90.000 ευρώ σε όλη την επικράτεια, για τους οποίους δεν αποτελούσε εμπόδιο η κακή κατάσταση του ακινήτου, εφόσον ήταν καλή η τιμή. Στον αντίποδα, Γερμανοί, Ελβετοί και Ισραηλινοί αγοράσαν ακίνητα αξίας 351.000 και 650.000 ευρώ, που δεν απαιτούσαν ανακαίνιση ή βελτιώσεις. Οι Ισραηλινοί αγόρασαν για εκμετάλλευση ενώ Γερμανοί και Ελβετοί για εξοχική κατοικία. Οι Κινέζοι απευθύνονται αποκλειστικά στη Χρυσή Βίζα και αγόρασαν ένα ή περισσότερα ακίνητα συνολικής αξίας 250.000 ευρώ. Αγγλοι και Ελβετοί έδειξαν προτίμηση στην Πελοπόννησο, ενώ Σέρβοι και Γερμανοί στη Βόρεια Ελλάδα. Εκτός από τους Ελληνες, ακίνητα ιδιοκτησίας τραπεζών αγόρασαν Αλβανοί, Βούλγαροι και Γερμανοί. Ελβετοί και Κινέζοι αγοραστές ήταν σε παραγωγική ηλικία 35-55 ετών, ενώ Αγγλοι και Γερμανοί ήταν συνταξιούχοι.

Επιπλέον, το 24,2% των αγοραστών (συνολικά) ήταν πρώτης κατοικίας, χωρίς την καταβολή ΦΠΑ, ενώ ιδιαίτερης μνείας χρήζει το ότι το 23% των αγορών αφορούσε ακίνητα ιδιοκτησίας τραπεζών.

Αντίστοιχα, το 45,7% των ακινήτων αποκτήθηκε για την κάλυψη αναγκών στέγασης οικογενειών, ενώ το 31,8% αφορούσε επένδυση με στόχο την εκμετάλλευση μέσω ενοικίασης (π.χ. βραχυχρόνιες μισθώσεις κ.λπ.).

Αναδημοσίευση από άρθρο της Καθημερινής